درباره ما

این چیزی است که ما انجام میدهیم:

" گروپ کاری خدمات بشردوستانه برای پناه جویان " در سال 1985 تآسیس شد. از آن زمان مایان در منطقه نوی اشتادت بصورت افتخاری مهاجرین و پناه جویان را حمایت نموده و مشوره میدهیم.

تمرکز برنامۀ ما است:

 • پشتیبانی و مشاوره حقوقی در مسائل به پناهنده گی و مهاجرت

 • کمک در صورت درخواست تجدید نظر به کمیسیون موارد دشوار

 • کمک به استفاده از خدمات اجتماعی دیگر و ارتقاع سوادآموزی

 • صنوف زبان آلمانی بصورت انفرادی و گروپی

 • نظارت به کودکان مکتب

 • کمک های عملی برای زنده گی روزمره مهاجرین

 • حمایت از شهر نوی اشتادت در مراقبت اجتماعی از پناهجویان در خانه برای پناهجویان

 • حضور در قرارملاقات ها همراهی پناهندگان به پزشکان و دیگر مقامات

 • کمک در پر کردن فورمه ها از همه نوع

 • کمک برای یافتن کار یا مسکن

 • کمک برای پیدا کردن لباس

 • سازماندهی مراسمات اجتماعی و ملاقات های رویارویی

 • همکاری با دیگر سازمان های پناهندگان در سطح منطقه و کشور

 • روابط عمومی و تسهیل سازی روند

ساعات مشوره دهی هر دوشنبه از ساعت 04:30 بعد ازظهر تا 06:00 بعد از ظهر

سرک تال شماره 9 ( خانه فرهنگی )

67434 Neustadt

شماره تلیقون: 32036-06321 ( دستگاه پیغام گیر )

آدرس ایمیل: akasyl-nw@t-online.de